Co jsme v posledních letech dokázali
 • 2014
  Vzpomínkové aktivity na několika místech Zlínského kraje u příležitosti výročí úmrtí Lukrecie Nekšovny a Albrechta z Valdštejna ve spolupráci s řadou partnerů
  Objevení místa stavby kostela sv. Jana Křtitele
  Dokončení izolačních prací zabraňujícím pronikání srážkových vod do konstrukcí západního paláce
  Vybudování naučné stezky severním svahem hradu

 • 2013
  Položena Izolace západní klenby západního paláce
  Dokončení a kolaudace hradního jádra
  Realizován projekt "Hradní galerie - učíme se mezi hradními zdmi"
  Realizován projekt "Příroda kolem hradu"
  Realizovány aktivity spojené s třicetiletým výročím od zahájení památkové obnovy hradu

 • 2012
  Realizován celoroční projekt environmentální výchovy
  „Jak se žilo a žije … (ve středověku a dnes)“
  Vybudována učebna pro tvůrčí aktivity v Domě Rudolfa Matouše
  Dokončeno stavební zajištění dalších dvou opěrných pilířů severní hradby jádra

 • 2011
  Realizován projekt „Za přírodou na hrad“
  Odborné ošetření památného Valdštejnova dubu, který roste pod jižním valem hradu
  Dokončeno stavební zajištění dvou opěrných pilířů severní hradby horního hradu
  Hrad připojen k internetu

 • 2010
  Dokončena expozice v západním paláci, zkolaudována stavba Domu Rudolfa Matouše, dokončeno stavební zajištění pilířů severní stěny západního paláce, proveden archeologický výzkum hospodářského objektu u vstupní věže

 • 2009
  Dokončení stavebního zabezpečení jižního průčelí východního paláce
  Dokončení archeologického výzkumu v suterénu západního paláce
  Zahájení stavby Domu Rudolfa Matouše (hrad elektrifikován, vyvrtána studna)

 • 2008
  Dokončení konzervace východní hradby horního hradu

 • 2007
  Kolaudace západní části horního hradu

 • 2006
  Dokončení alternativní učebny ve vstupní věži ve druhém patře byla vybudována učebna pro výuku žáků základních škol, která se stane prvním schůdkem při realizaci naší koncepce využití hradu.

 • 2005
  Zastřešení břitové věze včetně dozdívek
  pozoruhodné torzo břitové věže bylo nadkryto definitivní střechou.Zdivo paláce ze sevetní strany bylo vyzděno o cca 1,5 metru nad stávající úroveň.
  Dokončení prací v prostoru západního parkanu, včetně archeologického průzkumu
  díky technicky pozoruhodné kleštinové konstrukci se prostor stal nejatraktivnější částí prohlídkové trasy s nádherným výhledem do kraje.

Počet návštěv:    

Copyright © 2014 - hrad Lukov
design & program by VP