Stavebně záchranné práce a archeologický průzkum

Pro konečné stavební zabezpečení hradu je třeba ještě zajistit:

  • severní hradbu horního hradu s přilehlým pilířem
  • zdivo odhalené archeologickým výzkumem v prostoru za vstupní věží
  • obvodovou hradbu a zbytky hospodářských objektů na dolním hradě

Archeologický výzkum musí předcházet stavebním pracím zejména na těchto objektech:

  • východní palác
  • prostor mezi vstupní věží a raněgotickou bránou
  • dolní hrad
Počet návštěv:    

Copyright © 2014 - hrad Lukov
design & program by VP