Financování

SPHL je vlastníkem konta, na kterém shromažďuje finanční prostředky na provádění prací v areálu hradu. Každým rokem se obracíme na firmy a okolní obce se žádostí o pomoc. Díky viditelným výsledkům a dobrému jménu, které máme, se nám daří každoročně získávat prostředky, které umožňují pokračování záchranných prací na hradě.

Pravidelně se nám daří uspět i v grantových programech různých nadací. Přesto je objem potřebných finančních prostředků na záchranné práce a realizaci našich projektů nedostatečný. Proto uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek na náš běžný účet.

Číslo konta: 202080950/0300
Poštovní spořitelna, a.s.