Co jsme v posledních letech dokázali
 • 2020
  Dokončeno památkové zajištění západního úseku obvodové hradby dolního hradu v příkopu
  Dokončeno památkové zajištění JZ úseku obvodové hradby dolního hradu
  Byla realizována výstava „30 let Spolku hradu Lukova na hradě“

 • 2019
  Dokončeno památkové zajištění jižního úseku obvodové hradby dolního hradu
  Postaven dřevěný provozní objekt na dolním hradě
  Byla zastřešena studna na dolním hradě
  Stavebně byly zajištěny pilíře a most spojující dolní a horní hrad
  Byla realizována výstava „Příběhy hradů Zlínského kraje“
  Byla zorganizována odborná konference „Od hradu ke hradu“

 • 2018
  Realizace 1. etapy památkového zajištění jižního úseku obvodové hradby dolního hradu
  Památkové zajištění severního úseku obvodové hradby dolního hradu s půlkulatou baštou
  Realizace projektu „Příroda kolem hradu Lukov“, naučná stezka z Pověsti do pověsti
  Vybudován edukačně prezentační prostor v západním paláci
  Provedeny konzervační práce na východní straně kulaté kvádrové věžice
  Zahájeny práce na budování environmentálního parku na ploše dolního hradu

 • 2017
  Hrad Lukov získal titul „Památka roku 2016“
  Dokončeno památkového zajištění východní hradby dolního hradu
  Realizován projekt „Ptáci na hradě a nad hradem“, vybudována Ptačí vyhlídka
  Zpřístupněna věž Svatojánka jako vyhlídkové místo

 • 2016
  Realizován projekt EVVO: Zahrádka hradní paní
  Dokončeny výstavní prostory v západním paláci
  Realizována výstava „Dech renesance“
  Zahájen archeologický výzkum studny na dolním hradě
  Dokončena 1. etapa památkového zajištění východní hradby dolního hradu o objemu cca 70 m3

 • 2015
  Realizován projekt „Učíme se na hradě“
  Dokončena a slavnostně žehnána kaple sv. Jana Křtitele
  Dokončeno památkové zajištění severního úseku obvodové hradby dolního hradu
  Rekonstruováno dětské hřiště na dolním hradě
  Vydání knihy „Hrad Lukov – proměny opevněného sídla“
  Výstava „Dvacet pět let boje o hrad“

 • 2014
  Vzpomínkové aktivity na několika místech Zlínského kraje u příležitosti výročí úmrtí Lukrecie Nekšovny a Albrechta z Valdštejna ve spolupráci s řadou partnerů
  Objevení místa stavby kostela sv. Jana Křtitele
  Dokončení izolačních prací zabraňujícím pronikání srážkových vod do konstrukcí západního paláce
  Vybudování naučné stezky severním svahem hradu

 • 2013
  Položena Izolace západní klenby západního paláce
  Dokončení a kolaudace hradního jádra
  Realizován projekt "Hradní galerie - učíme se mezi hradními zdmi"
  Realizován projekt "Příroda kolem hradu"
  Realizovány aktivity spojené s třicetiletým výročím od zahájení památkové obnovy hradu

 • 2012
  Realizován celoroční projekt environmentální výchovy
  „Jak se žilo a žije … (ve středověku a dnes)“
  Vybudována učebna pro tvůrčí aktivity v Domě Rudolfa Matouše
  Dokončeno stavební zajištění dalších dvou opěrných pilířů severní hradby jádra

 • 2011
  Realizován projekt „Za přírodou na hrad“
  Odborné ošetření památného Valdštejnova dubu, který roste pod jižním valem hradu
  Dokončeno stavební zajištění dvou opěrných pilířů severní hradby horního hradu
  Hrad připojen k internetu

 • 2010
  Dokončena expozice v západním paláci, zkolaudována stavba Domu Rudolfa Matouše, dokončeno stavební zajištění pilířů severní stěny západního paláce, proveden archeologický výzkum hospodářského objektu u vstupní věže