Nekešové z Landeka

Prodejem Lukova v roce 1547 sirotkům po Zikmundu Nekešovi z Landeka přichází na hrad vladycká rodina německého původu. Panství s hradem vlastnili ve třech generacích a přestavěli ho v renesanční pevnost s reprezentačními obytnými prostorami. Za jejich vlády panství vzkvétalo a neslo slušné zisky.

Ze současného pohledu se nejznámější z lukovských Nekšů stala poslední dědička panství Lukrécie díky svému druhému sňatku s nemajetným šlechticem Albrechtem z Valdštejna.

Zikmund Nekeš – otec Lukrécie