Stavebně záchranné práce a archeologický průzkum

Pro konečné stavební zabezpečení hradu je třeba ještě zajistit:

  • stavebně nahradit dožívající dřevěnou konstrukci na západním parkánu
  • obvodovou hradbu a zbytky hospodářských objektů na dolním hradě

Archeologický výzkum musí předcházet stavebním pracím zejména na těchto objektech:

  • dolní hrad