Lesem okolo hradu

Poznání historie hradu a jeho romantického okolí jsou věnovány čtyři okruhy naučné stezky.

  1. okruh seznámí návštěvníka s historií a stavebním vývojem horního hradu,
  2. okruh ho provede dolním hradem, jeho obranným systémem a také vnějším opevněním hradu.
  3. okruh z „Pověsti do pověsti“ v délce 3 km seznámí turistu s krásami lukovských pověstí a odměnou za vyluštění jednoduché tajenky mu bude kopie stříbrné mince
  4. okruh, dlouhý cca 7,5 km, je věnován poznání přírodních krás (fauny i flóry) lukovského polesí