Hrad Lukov – koncepce využití

(Projekt kulturně vzdělávacího centra)

Motto: „Vydali jsme se na dlouhou cestu a nevidíme jejího konce. Víme však, že musíme jít společně a naše práce není jen pouhou obnovou studených zdí středověkého hradu. Naším cílem je nový život, který chceme hradu vdechnout.“

Naše hlavní principy rozvoje využití hradu Lukova:


  • Respekt k památce jako hmotnému dokladu historie a odkazu předků.
  • Souznění historie, přítomnosti a budoucnosti
  • Zaměření na děti a mládež
  • Otevřenost a aktivní komunikace s organizacemi a institucemi různého zaměření
  • Dlouhodobě udržitelný rozvoj realizovaných projektů a ekonomická stabilita
Stavebně
záchranné práce
Hrad Lukov – koncepce rozvoje, období 2017 – 2022 Kulturně společenské
aktivity
Lesem okolo
hradu