Prusinovští z Víckova

Pánové z Víckova byli v průběhu 16. a 17. století v těsném kontaktu s lukovskými Nekši. Jejich vztah k Lukovu byl završen sňatkem Arkleba z Víckova s Lukrécií Nekšovou v roce 1599. Lukovský Václav Nekeš ve svém testamentu dokonce ustanovil, že po její smrti lukovské panství přejde na rod Prusinovských z Víckova.

Lukrécii se po jejím druhém sňatku s Albrechtem z Valdštejna podařilo testament svého strýce zvrátit, přesto se v době stavovského povstání do držení hradu a panství dostal Jan Adam z Víckova (1619-1620), který se nesmazatelně zapsal do lukovských dějin jako neúnavný vůdce Valachů v době jejich odboje proti Habsburkům v letech 1620-1627.

Arkleb z Víckova