Rotalové

V roce 1710 získal lukovské panství Jan Josef z Rotalu. Při svém poměrně krátkém působení v Lukově se „proslavil“ hlavně neustálými spory s poddanými o výši peněžních a robotních dávek. Spory musel dokonce řešit krajský soud a skončily až prodejem panství.

Alianční erb Jana Josefa z Rotalu
na soše sv. Jana Nepomuckého
dnes umístěné ve Fryštáku