Šmíd z Frejhofen

Štěpán Šmíd z Frejhofen získal lukovské panství od císaře Ferdinanda II v roce 1625 jako vyrovnání svých dluhů vůči vídeňskému dvoru. Byl luteránem, který však v době stavovského povstání zůstal na straně císaře. Měl ušlechtilou povahu a nebál se chránit pronásledované (ať už to byli katolíci nebo luteráni). Navštívil ho i Jan Amos Komenský, který ho nazval zbožným, ušlechtilým starcem.

Zemřel v roce 1632, aniž se vzdal své víry. Zajímavým dokladem o vybavení hradu je inventář, který vznikl po jeho smrti v roce 1633.