Šternberkové

První písemná zmínka o držení hradu Lukova rodem Šternberků pochází z roku 1332. Lukovská větev založená Matoušem byla nejvýznamnější z moravských Šternberků. Hrad a panství vlastnili s krátkou přestávkou, kdy se vrátil pod královskou správu, až do roku 1511. Za jejich vlády prošel několika přestavbami a byl honosnou rezidencí, ve které byl dokonce vystavěn kostel Sv. Jana Křtitele (1385, 1392). Z osobností lukovské větve rodu vzpomeňme bratry Zdeňka a Ješka, kteří pravděpodobně stáli u vzniku zmíněného kostela či bouřliváka Matouše (1443, 1467) – účastníka nejednoho nájezdu do úrodných sousedních panství či do Uher.

Osmicípá hvězda.

Osmicípá hvězda – erbovní znamení Šternberků
(kamenný fragment nalezen na hradě Lukově)