Filmování na hradě

Filmování a natáčení zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla je v areálu hradu možné jen po předchozí dohodě se správou hradu, předložení scénáře a uzavření smlouvy. Správu hradu je nutné kontaktovat v dostatečném časovém předstihu, minimálně 60 dnů před předpokládaným termínem natáčení.

Ceník pro filmování z dronu je v sekci: Otevírací doba, vstupné, podnájem