Minkvicové z Minkvicburku

Štěpán Šmíd v roce 1628 postoupil Lukov svému zeti (manželu dcery Barbory) Janu Fridrichu Minkvici s tím, aby z jeho výnosů vychoval syna Jana Fridricha (II.). Panství však bylo zadlužené a tak Minkvicové neustále museli řešit splátky dluhů nebo exekuce. Nakonec Jan Fridrich III., vnuk Štepána Šmída, byl donucen v roce 1710 prodat Janu Josefu z Rotalu. Minkvicové byli poslední šlechtou, která na hradě trvale bydlela a nechávala se titulovat „pán na hradě Lukově“.

Zlomek kachle s erbem Minkviců