Úvodní fotka
Drobečková navigace

Úvod > O hradu > Spolek přátel hradu Lukova

Spolek přátel hradu Lukova

Založení spolku

Spolek přátel hradu Lukova vznikl roku 1990 sdružením zájemců o historii a především o zlepšení neutěšeného stavu zřícenin hradu Lukova. Jeho účelem je sdružovat členy bez rozdílu věku a pohlaví, kteří jsou ochotni jakýmkoliv způsobem pomoci při záchraně hradu Lukova. Spolek je nepolitické neziskové sdružení, nezávislé na jiných subjektech, je samostatnou právnickou osobou.

Činnost spolku

Činnost spolku vyplývá už z jeho názvu a je převážně zaměřena na působení v areálu hradu Lukova. Zahrnuje především:

 • pracovní aktivity při stavebně konzervačních pracích a archeologickém výzkumu. Veškeré práce v areálu hradu jsou prováděny pod odborným vedením a jsou konzultovány s odborníky památkové péče
 • shromažďování materiálů o hradě (pověsti, vyprávění, fotografie)
 • zpracování získaných materiálů a jejich prezentaci v areálu hradu
 • pořádání akcí, které seznámí širší veřejnost s prací spolku a povedou k zpopularizování činnosti a získání dalších zájemců o hrad
 • pořádání besed s odborníky, kteří mají blízký vztah k Lukovu
 • získávání finanční podpory z různých zdrojů a jejich shromažďování na kontě SPHL
 • pomoc při záchraně historických a kulturních objektů v okolí
 • navazování kontaktů se sdruženími obdobného charakteru, z nichž na prvním místě je Klub přátel Lukova, základní článek Hnutí Brontosaurus
 • spolupráce se Základní školou v Lukově, podpora její kroužkové činnosti. Při naší práci aktivně spolupracujeme s pracovníky Obecního úřadu v Lukově, Krajského úřadu ve Zlíně a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
 • spolupráce se sdružením Junák (Zlín, Lukov, Fryšták, Vsetín, Otrokovice)
 • vydávání Informačního listu, který shrnuje činnost za celý rok

Počet členů

SPHL má v současné době 54 stálých členů. Na jeho činnosti se však podílí několik desítek příznivců.

 

Chcete podpořit památkovou obnovu hradu nebo činnost spolku?

Číslo účtu: 202080950/0300

Potřebujete více informací?